• Chương trình dành riêng cho thuê bao
  • MobiFone đáp ứng những điều kiện sau:
  • Là thuê bao trả trước và trả sau đang hoạt động 1 chiều, 2 chiều trên mạng MobiFone
  • Không áp dụng cho Thuê bao liên lạc nghiệp vụ và thuê bao Fast Connect.
  • Tôi đã hiểu và sẵn sàng tham gia